IL Gular Friidrett er en av Norges mest kjente friidrettsklubber. Helt siden oppstarten i 1946 har klubben fostret utøvere på så vel nasjonalt som internasjonalt nivå. En av klubbens grunnpilarer er at en solid bredde og et unikt sosialt miljø er med på å skape gode prestasjoner på alle nivåer. Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med nye personer – både på herre- og damesiden – som deler fasinasjonen for friidrett generelt ☺

IL Gular Friidrett er i hovedsak en senior- og juniorklubb, og vi har hovedsete i Bergen Sentrum. Kontoret vårt er strategisk plassert i Kong Oscarsgate, og de fleste av treningene har sitt utgangspunkt fra sentrum. Vinterstid brukes Bergen Katedralskole som base mandager og onsdager når vi har våre fellestreninger. Her møtes en fin gruppe for å trene intervaller rundt Store Lungegårdsvann, Isdalen og / eller Fjellveien. I etterkant er det allsidig styrketrening (fokus på løpsrelaterte øvelser) innendørs i en av gymsalene på Katedralskolen. Disse treningene er åpen for alle som er interesserte, og det finnes ulike grupper ut i fra nivå, så alle kan finne noen å løpe med. Det er trener til stede på alle fellesøkter, og disse kan komme med nyttige tips og vink til samtlige.

Det sosiale er viktig for klubben, og vi legger vekt på å inkludere alle som ønsker å trene med oss. Foruten treningene arrangeres det sosiale og faglige treff jevnlig, og hver høst besøker vi det unike anlegget i Strandebarm for å ha en sosial- og treningsrelatert weekend. Høsten 2016 vil denne samlingen bli avholdt siste helg i oktober (28. oktober -> 30. oktober), og denne er åpen for alle som er interesserte.

I tillegg til dette er vi også stolte av Gularhuset. Dette er et tilbud til klubbens utøvere, hvor de kan leie rom i klubbens hybelhus for en billig penge. Et slikt tilbud er unikt i friidretts-Norge, og dette tilbudet er med på å skape det gode miljøet som vi er stolte av i IL Gular Friidrett. Se link til Gularhusets egne sider.

Dersom du har noen spørsmål eller kunne tenke deg å begynne å trene med IL Gular Friidrett så må du gjerne kontakte oss:

Knut Forthun – 415 86 511 – knut.forthun@getmail.no

Lars Røttingen – 970 02 610 – mrrottingen@hotmail.com

Hvordan melder jeg meg så inn i Gular?
Logg deg inn på https://minidrett.nif.no/ enten som ny eller eksisterende bruker. Registrer eller sjekk at navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsår er korrekt. Velg «Medlemskap»og finn Gular som ny klubb. Velg Friidrett som gruppe. Etterkvart får du velkomst-hilsen og du får også tilsendt giro. Kontingenten for 2017 og 2018 er kr 1100,- for familier, 800,- for enkeltmedlemmer, 350,- for støttemedlemmer og barn.

Husk at du kan alltid oppdatere profilen din dersom du flytter, får ny epost eller nytt telefonnr.
I tillegg til Medlemskontingent til IL Gular, skal det også betales inn Helårslisens til Norsk Friidrett. Da er alle startlisenser betalt, samt at forsikringsordninger er ivaretatt.