Trening

IL Gular har mange treningsgrupper. Vi har mange distanseløpere på bane og vei, motbakkeløpere, mange sprintere, men det er også miljøer for tekniske øvelser i særlig grad knyttet opp mot Turn og Idrettslaget Hovding som er en av våre samarbeidsklubber.

Klubben har ”sportslig leder” som er kontaktperson iht. trening, konkurranser oa. I 2020 er dette Asgeir Thomassen

Det utarbeides en ”Sportslig Plan” hvert år som gir administrative føringer i forhold til trening og konkurranser. Her er det også nødvendig informasjon om klubbens medisinske støtteapparat samt annen viktig medlemsinformasjon.

Våre dyktige trenere er – Erlend Sæterstøl (sprint), Asgeir Thomassen, Arne Risa og Bjørn Steinar Nedrebø (mellom/langdistanse)