IL Gular har mange treningsgrupper. Vi har mange distanseløpere på bane og vei, motbakkeløpere, en del sprintere, men det er også miljøer for tekniske øvelser i særlig grad knyttet opp mot Bergens Turn som er en av våre samarbeidsklubber. Høsten 2017 vil det bli tatt grep for en ytterligere samkjøring av trening for å utnytte Hovding, BT og Gular sin samlede kompetanse bedre og for å styrke miljø og samhold i klubben.

Klubben har ”sportslig leder” som er kontaktperson iht. trening, konkurranser oa

Det utarbeides en ”Sportslig Plan” hvert år som gir administrative føringer i forhold til trening og konkurranser. Her er det også nødvendig informasjon om klubbens medisinske støtetapparat samt andre medlemsfordeler som klubben har avtale med.